1. Oktatási módszerek

 1. Interaktivitás
  Tanfolyamunk célja nem a puszta ismeretközlés. Alapvető szempontunk az interaktivitás, az oktatás menetét jelentősen befolyásolják a hallgatóság részéről érkező visszajelzések. Az egészségügyi személyzet munkáját a személyes tapasztalatok is befolyásolják. Ezért tanfolyamunkat rövid bemutatkozással, beszélgetéssel kezdjük, ahol az is szóba kerül, ki milyen élményeket szerzett ezzel kapcsolatban anyaként és egészségügyi dolgozóként. Megbeszéljük azt is, hogyan érintette őket a táplálkozási ajánlások változása, honnan, milyen formában szereztek tudomást az újdonságokról, meggyőző volt-e számukra a változtatás iránya. Így már az első órában felmérhetjük, milyen alapismeretekre, személyes tapasztatokra hagyatkozhatunk, esetleg milyen indulatok befolyásolják a jelenlevők viselkedését. Minden oktatási szegmens után és közben is lehet kérdéseket feltenni, ezeket közösen vitatjuk meg, az esetlegesen különböző tapasztalatok ütköztetésére, a problémák megbeszélésére is sor kerülhessen.
 2. Oktatási segédanyagok
  A hallgatóknak nyomtatott formában kiosztjuk a tanfolyamon elhangzó ismeretek összefoglalását. Fényképekkel, táblázatokkal segítjük az oktatást. Különös hangsúlyt fektetünk a kérdezés módszereire, vagyis az anamnézis felvételére. Javaslatot teszünk a szoptatási tanácsadás dokumentálására is.
 3. Szituációs játékok
  Konkrét tanácsadási helyzeteket elevenítünk meg. A hangsúlyt az ismeretek átadásának módjára, stílusára helyezzük, az egyenrangú felek közötti kommunikáció lényegét több szemszögből is bemutatjuk. Szerepcserés játékaink keretében alkalom nyílik arra, hogy a védőnő, csecsemősnővér az anya szerepét játszhassa el, a látottakat pedig közösen beszéljük meg.
 4. Esetmegbeszélések
  Felvetjük a leggyakoribb szoptatási problémákat, s a hallgatóság tapasztalatai felől érdeklődünk. Néhány konkrét esetet prezentálva a hallgatóságnak alkalma nyílik a kollektív tanácsadásra, utána pedig elemezzük az elhangzottakat. Lehetőség van egyedi esetmegbeszélésre is.
 5. Csoportmunka
  Néhány példa: Szoptatási, fejési segédeszközöket osztunk ki a hallgatóságnak, két-három főnek kell egy-egy eszközt közelebbről bemutatnia a többieknek. Milyen helyzetben ajánlható a használata, hogyan működik, milyen tisztasági rendszabályok szükségesek. Tápszermarketinggel foglalkozó tanfolyamunkon tápszeres dobozokat, reklámkiadványokat osztunk ki a hallgatóságnak, két-három főnek kell egy-egy tárgyat megvizsgálnia, és a kódex sértéseket a többieknek bemutatnia. Hogyan válik az egészségügyi dolgozó ingyenes reklámhordozóvá? Milyen viselkedés várható el egy egészségügyi dolgozótól a csecsemők egészségének védelme érdekében?A tanfolyam végén 4-5 fős csoportokban ötleteket dolgozhatnak ki a hallgatók arra vonatkozóan, hogy a hallottakat hogyan próbálják munkahelyükön átültetni a gyakorlatba. Milyen változtatások szükségesek az eddigi gyakorlathoz képest? Milyen akadályokkal kell szembenézniük? Hogyan lehet ezeket leküzdeni?
 6. Gyakorlat
  A tanfolyam helyszínétől függően egy bababarát kórház szülészetének, szoptatási ambulanciájának megtekintése, vagy a szülészeten uralkodó szemléletmód feltérképezése, megbeszélése. Hogyan támogatja vagy gátolja a laktáció megindulását és gördülékenységét, az anya-gyerek páros egymásra hangolódását az osztályon érvényesülő gyakorlat? Milyen tudományos tények, gyakorlati megfigyelések támasztják alá az adott gyakorlatot?

 

2. OKTATÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK MENETE

A képzések oktatóit az oktatásszervező, mint az oktatásért felelős szakmai vezető, kéri fel az oktatásban való részvételre (előadóként, gyakorlatvezetőként, jegyzetíróként, vizsgáztatóként vagy más szerepkörben). Az oktatásszervező kikérheti más oktatók véleményét az előadók kiválasztásában.

Az oktatásban való részvétel alapkövetelménye a szakmai önéletrajz és motivációs levél beküldése, melyet az Elnökség bírál el. Személyes megbeszélésre is sor kerülhet a jelentkezővel, mely során az oktatásszervezővel vagy az egyik oktatóval személyesen is megbeszélésre kerülnek a részletek.

Az egyesületi képzések előadói nem szükségszerűen egyesületi tagok, kiválasztásukban legfőképpen a szakmai szempontok játszanak szerepet. Az oktatóknak magas szintű szakmai tudással és jó előadói és/vagy gyakorlatvezetői, illetve kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük.

Az előadók felelősek azért, hogy előadásaik, illetve a résztvevőknek kiadott írásos anyagaik megfeleljenek az aktuális tudományos ismereteknek.

A képzések az oktatásszervező szakmai irányításával valósulnak meg. Az oktatásszervező a szakmai kérdésekben kikéri és figyelembe veszi más oktatók véleményét és meglátásait, mielőtt döntést hoz. A tanfolyam előtt az oktatóknak egyeztetniük és konzultálniuk kell az oktatásszervezővel, illetve az adott képzés oktató csapatával az előadásukkal kapcsolatban, utólagosan pedig – erre irányuló kérdés esetén – kötelesek beszámolni.

A képzések megfelelő szakmai színvonalának fenntartása és az oktatók munkájának segítése érdekében az oktatásszervező rendszeresen meghallgatja az előadásokat, és visszajelzést ad az oktatóknak. Az előadások/gyakorlatok meghallgatására és értékelésére más oktatókat is felkérhet.

A tanfolyamok előadásainak elosztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy oktatóra ne jusson aránytalanul sok előadói óra. Ez alól kivételt jelenthet, ha egyes előadások megfelelő színvonalú megtartásához speciális képzettség szükséges, és ilyen képzettségű oktató csak korlátozottan áll rendelkezésre.

A továbbképzések előadóival az egyesület írásbeli megállapodást köt. A szerződést az elnökség készíti elő, és hagyja jóvá. A szerződésben figyelemmel kell lenni az egyesület érdekeire. A szerződésben, felmerülése esetén, rendezni kell a szerzői jogi kérdéseket.

A díjazás mértékének tényleges megállapítása a költségvetés alapján, az elnökség jóváhagyásával történik az egyesület nonprofit jellegének és érdekeinek szem előtt tartásával. Egy típusú feladatra adott tanfolyamon belül az oktatók szerződésének elvei, valamint díjazása azonos kell, hogy legyen.

Az oktatásban résztvevők szakmai megbeszéléseket tartanak, ahol értékelik a lezajlott képzéseket, megfogalmazzák a tanulságokat, meghatározzák az oktatás fejlesztésének irányvonalait, illetve megtervezik a következő időszak tanfolyamait. Az oktatói megbeszéléseken az elnökségnek legalább egy tagja jelen van.