Laktációs Szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzési Szak

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés hazai és nemzetközi végzettséget ad egyszerre. A képzést a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete, a Szoptatásért Magyar Egyesülettelegyüttműködésben hirdeti meg. A képzés célja szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védőnők, szülésznők, gyermekszakápolók, humán segítő foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintű ellátására.

A Semmelweis Egyetem által kiállított „Laktációs szaktanácsadó” oklevél kiadásának feltétele a szakalapítási dokumentumban meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése. Ezen követelmények része az IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) nemzetközi vizsgabizottság által szervezett IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) vizsga sikeres teljesítése. A szak képzési programja a nemzetközi vizsga sikeres letételéhez elméleti és gyakorlati segítséget is nyújt abban az esetben, ha a jelentkező a képzéssel párhuzamosan szerzi meg az IBCLC képesítést.

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken:

 • Orvos- és egészségtudomány
 • Bölcsészettudomány
 • Társadalomtudomány
 • Pedagógusképzés

További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) képesítéssel, amely oklevél megszerzése a képzés harmadik félév szorgalmi időszakának végéig pótolható.
(Az IBCLC vizsgára való jelentkezés jelenleg érvényben lévő feltételeit lásd a www.ibclc.hu honlapon. Az oldalon jelzett kötelező továbbképzési óraszámok a Semmelweis Egyetemen folyó szakirányú továbbképzéssel is teljesíthetők!)

A képzés elvégzéséhez szükséges személyes adottságok

 • a segítő hivatás megfelelő gyakorlásához elvárható, magas szintű erkölcsi, etikai érzék
 • fejlett szakmai és személyes önismeret, önreflexiós készség
 • a segítségre szoruló embertárs, és problémája iránti hiteles empátiás képesség
 • megfelelő nyitottság, a kliens feltétlen elfogadására való képesség
 • őszinte, hiteles, nyílt kommunikációra való készség
 • helyes problémafelismerő és jó problémamegoldó képesség
 • társszakmákkal való együttműködésre való képesség

A féléves vizsgák és szigorlatok, illetve a nemzetközi vizsga sikeres teljesítéséhez arra van szükség, hogy a hallgató már a képzésre való jelentkezésekor nagy gyakorlattal rendelkezzen a korszerű szoptatási ismeretek szellemében végzett tanácsadás terén.

Ha Ön azért szeretne jelentkezni a képzésre, hogy többet tudjon a szoptatásról, védőnői, orvosi munkáját magasabb szinten tudja végezni és hatékonyabban segíthesse a szoptató anyákat, akkor Önnek a 40 órás „Korszerű szoptatási ismeretek” tanfolyamot tudjuk inkább ajánlani. Ha már részt vett az egyesületünk képzésein, napi munkája során használja a megszerzett korszerű tudást és úgy érzi, hogy az eddigi munkája mellett a laktációs szaktanácsadást szeretné hivatásának választani, akkor bátran jelentkezzen a SE-SZME képzésre.

Ha Ön jelenleg nem foglalkozik szoptató anyákkal, és azért szeretne jelentkezni a képzésre, mert saját gyermekeinek szoptatása kapcsán tapasztalta, hogy milyen nagy szükség lenne korszerű ismeretekkel rendelkező segítőkre a környezetében, figyelmébe ajánljuk az önkéntes szoptatási segítő képzést.
Ha azonban úgy döntött, hogy hivatásszerűen szeretne a szoptató anyák támogatásával foglalkozni, és hajlandó akár éveket áldozni arra, hogy a laktációs szaktanácsadói végzettséget megszerezze, akkor bátorítjuk, hogy jöjjön a Semmelweis Egyetemen folyó képzésre!

Diplomával nem rendelkezők figyelmébe!

A szakképzettség alkalmazási lehetőségei konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 1. A laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képesítésük révén alkalmassá válnak eredeti szakmájuk magasabb szintű gyakorlására, továbbá a humán laktációval kapcsolatos speciális helyzetek és problémák szakszerű ellátására. Az egészségügyi dolgozók kötelező továbbképzési rendszerében a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés elvégzése beszámítható, olyan mértékben, amilyen mértékben a továbbképzésért felelős szerv azt elismeri.
 2. A hallgatóknak megszerzett laktációs szaktanácsadói oklevelük birtokában lehetőségük nyílik laktációs szaktanácsadó szerepkör / feladatkör / munkakör betöltésére, azon intézményekben, amelyek ezt igénylik, illetve létrehozzák.
 3. Laktációs szaktanácsadói oklevelük birtokában végzett hallgatóink konzultációs feladatokat láthatnak el alapdiplomájuknak megfelelő tevékenységi körükben, laktációval kapcsolatos problémák esetében. Felkérésre részt vállalhatnak az adott intézmény szakmai protokolljainak kidolgozásában, véleményezésében.

További információk