Tanulmányi információk

A következő induló képzés: 2019. február

A képzést levelező tagozaton költségtérítéses formában indítjuk.

A képzés szintje: szakirányú végzettség.
Az oklevélen feltüntetett szakképzettség megnevezése: Laktációs szaktanácsadó

A képzés specifikuma:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a sikeres IBCLC nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga. Ha a jelentkező a képzéssel párhuzamosan szerzi meg az IBCLC képesítést, akkor a vizsga sikeres letételéhez a képzéshez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati segítséget is kap. A részletes magyar nyelvű IBCLC vizsgatájékoztató letölthető erről a weboldalról.

A képzés időtartama: 3 félév, mely során összesen 90 kredit szerezhető.

Költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév plusz a nemzetközi IBCLC vizsga regisztrációs díja.
A költségtérítés részbeni vagy teljes megfizetése történhet intézményi, önkormányzati, vállalati, alapítványi, vagy egyéb forrásból származó támogatással is. A befizetett összegről az Egyetem számlát állít ki a befizető nevére. Kérésre részletfizetés is lehetséges!
A Semmelweis Egyetemen folyó laktációs szaktanácsadó képzés is – mint szakirányú továbbképzés – azok közé a képzések közé tartozik, aminek tandíját a munkáltató fizetheti a béren kívüli juttatások („cafeteria”) keretéből is. Tehát a tandíjat így közvetlenül tudja a munkáltató fizetni, és ezt az összeget nem terhelik a szokásos adók.

A képzés szakmai vezetői:

Dr. Török Szabolcs PhD, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, mentálhigiénés szakember, nemzetközi vizsgával rendelkező laktációs szaktanácsadó (IBCLC), egyetemi docens és
Dr. Várady Erzsébet, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, neonatológus szakorvos, nemzetközi vizsgával rendelkező laktációs szaktanácsadó (IBCLC), a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság tagja.

Jelentkezési feltételek:

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén:

  • Orvos- és egészségtudomány
  • Bölcsészettudomány
  • Társadalomtudomány
  • Pedagógusképzés

További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) képesítéssel, amely oklevél megszerzése a képzés harmadik félév szorgalmi időszakának végéig pótolható, és amely vizsga letételére a képzés során a hallgatók széleskörű elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak. A képzésre jelentkezőknek ezért meg kell felelniük a nemzetközi vizsgára jelentkezés feltételeinek (ezen kritériumokról bővebb információ itt található).

Jelentkezés módja
  • Töltse ki az előzetes jelentkezési űrlapot!
  • Az űrlapon megadott e-mail címére kiküldjük a hivatalos jelentkezési lapot.
  • A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot diplomájának másolatával, szakmai önéletrajzával és két igazolványképpel együtt küldje be a Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, 1428 Budapest, Pf.2. címre.

A felvételi eljárásról a Mentálhigiéné Intézet honlapján olvashat bővebben.

Szóbeli felvételi beszélgetés: A szóbeli felvételi a felvételi kritériumok meglétét és a képzésre való alkalmasságot hivatott vizsgálni. Részt vesznek rajta a képzés vezetői, továbbá a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület képviselői.

A szóbeli felvételi időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőknek értesítést küldünk.A képzés helyszíne: A képzés várhatóan a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében zajlik majd.
Cím: Semmelweis Egyetem NET, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Megközelíthető: M3/kék metróval a Nagyvárad téri megállótól 2 perc gyalog.

Terepgyakorlatok helyszíne: A szakmai gyakorlatok egy része Budapesten és kijelölt vidéki városokban, más része az ország több pontján is teljesíthető.

A klinikai gyakorlatok helyszíne: a budapesti Uzsoki utcai Kórház és a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

Tanulmányi ügyekkel, szabályokkal kapcsolatos további információk:

mental-tanulmanyi@public.semmelweis-univ.hu

További információk:
Bóné Veronika, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet bone.veronika@public.semmelweis-univ.hu
További kapcsolattartók:
Dr. Kun Judit Gabriella, Szoptatásért Magyar Egyesület drkunjudit@szoptatas.info
Tel.: (30) 731-3647
Hegedüs Réka, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet hegedüs.reka@public.semmelweis-univ.hu

Diplomával nem rendelkezők figyelmébe!