A képzés során elsajátítandó kompetenciák és készségek, megszerezhető tudáselemek és ismeretek

Az alább felsorolt kritériumok meghatározzák és összefoglalják a különleges tudást és képességeket magában foglaló és igénylő laktációs szaktanácsadói feladatokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat.

A végzett laktációs szaktanácsadó

 1. Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is.
 2. Adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, valamint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során.
 3. Ismeri, és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táplálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait.
 4. Birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek mellyel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat.
 5. Támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit. Tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozott döntésükhöz. Mindezek révén a laktációs szaktanácsadó mindig optimális egészségügyi ellátást nyújt.
 6. Elhivatottan szól a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyén, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon.
 7. Ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügyi szakemberekkel folytatott és a csoportos / közösségi oktató-nevelő munkájában.
 8. Ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes a friss kutatási eredményeket, hogy eldönthesse, mely módszereket célszerű a gyakorlatban is alkalmaznia.
 9. Az egészségügyi ellátórendszer részeként tevékenykedik, olyan módon, hogy szükség esetén klienseit továbbküldi a megfelelő egészségügyi szakemberhez, illetve támogató szervezethez irányítja.
 10. Klienseivel végzett munkáját megfelelő módon, pontosan dokumentálja.
 11. A szakma Szakmai viselkedési kódexe alapján végzi munkáját, valamint a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően. A munkája és annak körülményei megfelelnek a higiénés elvárásoknak.
 12. Ismeri és betartja az Egészségügyi Világszervezet „Anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódex”ének előírásait.
 13. Szakmai tudásának karbantartása és fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Végzettségét a megadott időszakonként megújítja, érvényes működési engedély nélkül nem tevékenykedik.

A képzés során megszerezhető tudáselemek és ismeretek

A szoptatott csecsemő és a csecsemő családjának segítéséhez az alábbi témakörökből szerzett további ismereteket, melyeket munkája során integráltan alkalmazni is képes:

 • A tanácsadás pszichológiája és pedagógiája
 • Rendszerszemlélet a laktáció támogatásában
 • Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei
 • A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai
 • A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései
 • A laktáció biológiai alapjai
 • Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • Hivatásetika
 • Nemzetközi állásfoglalások ismerete
 • Laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai
 • Kutatási eredmények elemzése