Meghívó elnökségi ülésre

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2018. február 14-én 13 órakor

Helyszín: Hotel Unio, 1077 Budapest, Dob utca 73.

A napirendi pontok a következők:

 1. Tisztújító közgyűlés előkészítése
 2. Előző elnökségi ülés óta eltelt ügyekről, oktatásokról beszámoló
 3. Az Elnökség 2 éves tevékenységének áttekintése
 4. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2018. február 8.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó közgyűlésre

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meg-hívja Önt az egyesület 2017. november 7-én 11 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. november 11-én 13 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)

A hatályos Ptk. szerint a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Minden, a szavazásnál jelenlevő tagot, egy szavazat illet meg.

A napirendi pontok a következők:

 1. Tagdíj emelés kérdése

A határozati javaslatot és annak indoklását csatoljuk.

A közgyűlés a határozatát a fenti napirendi pontban egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő tagok 50%-a + 1 szavazat), nyílt szavazással hozza meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

Érd, 2017. október 23.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó elnökségi ülésre

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. október 9-én 10 órakor

Helyszín: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)

A napirendi pontok a következők:

 1. Tagfelvétel
 2. Éves munka és az előző elnökségi határozatok végrehajtásának áttekintése
 3. Tagsági jogviszony megszűnésekkel kapcsolatos teendők
 4. Október-április oktatások helyzete, tervezése
 5. Előző elnökségi ülés óta felmerült kérdések, pályázatok
 6. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. október 2.

Juhász Istvánné, elnök

21. Szoptatás Világhete 2013

Mottó: „A szoptatás támogatása – Az édesanyák mellett”

Ötvenhét évvel ezelőtt hét szoptató anya találkozott, és felismerték, hogy azért képesek szoptatni kisbabáikat, mert információkat, gyakorlati tudást és érzelmi támogatást nyújtottak egymásnak. Azt is felfedezték, hogy az a sok anya, aki annyira szeretett volna szoptatni, szintén képes lett volna rá, ha környezetükben lettek volna olyanok, akik rendelkeznek a támogatáshoz szükséges tudással és gyakorlati tapasztalattal. Elindították a Nemzetközi La Leche Ligát, amely élen járt a szoptatni kívánó nők segítésében. Megszületett, illetve újjászületett az anyák közötti támogatás, majd elterjedt az egész világon.

Sok anya tapasztalja, hogy a rendszeres csoporttalálkozók felbecsülhetetlen értéket jelentenek, hiszen ott megoszthatják egymással tapasztalataikat és tudásukat, továbbá támogathatják egymást végig a szoptatás során. Ettől függetlenül azonban, alkalomadtán szüksége lehet egy anyának személyes segítségnyújtásra is. Erre többnyire a saját otthona a legalkalmasabb helyszín. Így született a támogató anyacsoportokból az egyéni szoptatási segítő (önkéntes szoptatási segítő, szoptatási tanácsadó) gondolata, és létrejött az otthoni, személyes tanácsadás. Manapság már többféle módon is segítséget kaphatnak az édesanyák otthonuk közelében.

A Szoptatás Világhetének 2013-as céljai:

 1. Felhívja a figyelmet az anyatársak (önkéntes szoptatási segítők) támogatásának fontosságára a szoptatás megkezdésében és fenntartásában.
 2. Tájékoztatja a közvéleményt az önkéntes szoptatási segítők és szoptatási tanácsadók munkájának rendkívül hatékony és jótékony voltára, valamint arra ösztönöz, hogy egyesült erővel tegyünk erőfeszítéseket az önkéntes szoptatási segítői és szoptatási tanácsadói programok kiterjesztésére.
 3. Bátorítja mindazokat, akik a szoptatást támogatják, hogy iskolai végzettségüktől függetlenül lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy képzettséget szerezzenek az anyák és csecsemők támogatásának területén.
 4. Felhívja a figyelmet azokra a helyi lehetőségekre, személyekre, akikhez a szoptató anyák segítségért és támogatásért fordulhatnak.
 5. Világszerte felszólítja a kormányokat és a szülészeti intézményeket, hogy vezessék be a Tíz Lépést – különösen a tízediket, annak érdekében, hogy ezáltal is növeljék a kizárólagos szoptatás arányát és a teljes szoptatás időtartamát.

Miért fontos ez?

Sok édesanya pótlást ad kisbabájának vagy teljesen feladja a szoptatást a szülést követő első hat héten belül (vagy akár már az első napokban), még akkor is, ha bababarát kórházban szült. Ez az az időszak, amikor nehézségekbe ütközhet, hogy az édesanya eljusson egy egészségügyi szakemberhez, ilyen módon a közösségben nyújtott támogatás létfontosságú. Hagyományosan a család vagy a közösség idősebb nőtagjai támogatták az anyát, különösen a szülés utáni első 40-42 napban.

A társadalmi változások, különösen a városiasodás, azonban messzire sodorhatják a családtagokat egy-mástól. Az anyák segítséget az egészségügyi szakemberektől, a rokonoktól, a barátoktól és az apától vár-hatnak. Ennek az új támogatói hálónak a tagjai azonban nem biztos, hogy rendelkeznek a hatékony szoptatás támogatáshoz szükséges tapasztalatokkal és készségekkel. Még az egészségügyi szakemberek – orvosok, ápolónők, védőnők, szülésznők és mások – sem feltétlenül rendelkeznek megfelelő képzettséggel a szoptatás támogatás terén; a legtöbb képzés a szülést követő első napokra koncentrál és a mellre helyezést hangsúlyozza, ahelyett, hogy azokról a gyakorlati tudnivalókról szólna, amelyek a szülészeti intézmény elhagyása után szükségesek a mindennapi feladatok ellátásához. Sok egészségügyi dolgozónak egyre kevesebb ideje jut egy-egy páciensre, ami tovább mélyíti a problémát. A hivatásos laktációs szaktanácsadóknak (IBCLC)megvan a tudásuk, de ők sem elérhetőek mindenütt.

Ott, ahol a szakértő segítség nem elérhető, a képzett önkéntes segítők biztosíthatják a szükséges támogatást. Az önkéntes szoptatási segítők olyan nők, akik az adott közösségben élnek, és képzést kaptak a szoptatás támogatásának témájában. Ők azok, akik az anya otthonának közelében élve könnyen elérhetőek, és napi segítséget tudnak nyújtani. Az önkéntes segítőhöz alkalmanként csatlakozhat egy szoptatási tanácsadó vagy más képzett szakember, aki kiegészíti az önkéntes segítő folyamatos támogatását. Az is nagyon hasznos, ha van lehetőség arra, hogy a tapasztalt és kevésbé tapasztalt anyák találkozzanak és tanuljanak egymástól.

Önkéntes szoptatási segítők: logikus válasz a megváltozott körülményekre

A nők szociális hálójának jelentős befolyása van az egészséget érintő döntéseikre. Az asszonyok gyakran keresik más, hasonló élethelyzetben lévő nők társaságát és tanácsát, különösen, ha a közös tapasztalatok a gyermekneveléssel kapcsolatosak. Ha az új anya talál valakit, aki megérti és azonosul a tapasztalataival, könnyebben viseli a mindennapi nehézségeket és jobban érzi magát anyaként. Az önkéntes segítő éppen ezt a szerepet tudja betölteni és mentőövet nyújthat a szoptatási nehézségekkel és kérdésekkel küszködő anya számára.

Az anyatársak támogatásának célja, hogy bátorítást nyújtson mind a várandós, mind a szoptató anyáknak, és segítsen nekik felépíteni az önbizalmukat abban, hogy képesek szoptatni gyermekeiket. Az önkéntes szoptatási segítőknek képzetteknek kell lenniük a szoptatással kapcsolatos, gyakorlati kérdésekben csakúgy, mint a tanácsadási készségek területén. Az önkéntes segítők általában saját szoptatási tapasztalattal rendelkező anyák, de vannak olyan programok is, ahol fiatal nők, apák vagy a közösség más aktív tagjai töltik be ezt a szerepet, és ők is hatékonynak bizonyultak.

A társas támogatás igazodhat a különböző társadalmi, gazdasági és kulturális háttérből érkezőkhöz. A helyszíne lehet anyacsoport vagy egyéni, személyes tanácsadás. A célcsoporttól függően az alkalmazott módszerek magukban foglalhatnak anyacsoportokat egy közösségi helyszínen; egy közösségi helyszínen vagy egészségügyi intézményben biztosított lehetőséget arra, hogy a problémával küszködő anyák betérhessenek oda; otthoni látogatásokat; telefonos, emailes, postai, internetes chat vagy sms útján nyújtott segítséget; szülésre felkészítő és csecsemőgondozási tanfolyamokat; vagy kórházakhoz, egészségügyi központokhoz és területi egészségügyi ellátókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Az önkéntes szoptatási segítők és az egészségügyi szakmai ellátás összehangolása, ahol az anyát szükség szerint egymáshoz irányíthatják, különösen értékes, mert lehetővé teszi a folyamatos ellátást a szülészeti intézmény és a terület között.

A társas támogatás hatékonysága

Az anyák támogatása számos különböző életkörülmény között erőteljesen hatékony módszernek bizonyult a szoptatási arányok növelésében. Ebben a témában több rendszeres áttekintés született, amelyek sok tanulmány egyéni eredményeit is összefoglalják. Az önkéntes segítői programok önmagukban is bizonyítottan növelik a szoptatást megkezdők arányát és a szoptatás időtartamát. A támogatás akkor lesz hatékony, ha a képzés jó gyakorlati alapokat adott, továbbá hangsúlyt fektetett a kommunikációs készségekre is; valamint, ha a helyi kultúrára alapozott, és illeszkedik az egészségügyi szol-gáltatásokhoz, ami lehetővé teszi, hogy a problémával küszködő anyákat a segítők egészségügyi szakemberekhez irányítsák, akik el tudják látni őket. A hatékonyság feltétele továbbá, hogy a segítőknek folyamatos továbbképzésben legyen részük, elérhető legyen számukra a naprakész szakirodalom, és biztosítsák számukra a rendszeres találkozást az oktatókkal és szakmai felügyelőkkel.

Kik nyújthatnak társas támaszt a szoptató anyáknak?

La Leche Liga szoptatási tanácsadói tapasztalt anyák, akiket akkreditáltak és arra képeztek, hogy anyacsoportokat vezessenek, továbbá telefonos vagy személyes segítséget nyújtsanak a hozzájuk forduló szoptató édesanyáknak. Az LLL nemzetközi szervezetén keresztül rendelkezésükre áll valamennyi naprakész információ, amire a korrekt segítségnyújtáshoz szükségük van.

laktációs szaktanácsadók (IBCLCk) képzett szakértők, sokan eredeti szakmájuk szerint védőnők, szülésznők, orvosok és más egészségügyi szakemberek, akik korábbi szakterületüket egészítették ki a humán laktáció és szoptatás támogatás új és fontos ismereteivel.

Az önkéntes szoptatási segítők képzése rugalmasabb abban a tekintetben, hogy olyan személyek is részt vehetnek benne, akiknek nincsen egészségügyi végzettségük vagy más okból nem válhatnak laktációs szaktanácsadóvá vagy La Leche Liga szoptatási tanácsadóvá.

Hogyan lehet valaki önkéntes szoptatási segítő?

Az önkéntes szoptatási segítő olyan, saját szoptatási tapasztalattal rendelkező anya, aki a környezetében, rokoni és baráti körében élő édesanyákat segíti abban, hogy sikeresen szoptassák gyermekeiket. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a szoptatás alapvető kérdéseiről, ezért javaslatai segítenek elkerülni a nehézségeket. Felismeri a leggyakoribb szoptatási problémákat, és azokat a helyzeteket, amikor szakemberhez kell irányítani az édesanyát.

Az önkéntes szoptatási segítő nem szoptatási tanácsadó, de hatékonyan kiegészíti a tanácsadók és az egés-zségügyi dolgozók munkáját, amikor tapasztalatai, tudása és empatikus hozzáállása révén bátorítást és tá-mogatást nyújt a szoptató családoknak.

Magyarországon A „Szoptatásért” Magyar Egyesület „Korszerű szoptatási ismeretek I.” c. tanfolyamát és erre ráépülő „Önkéntes szoptatási segítő képzését” kell elvégeznie annak, aki ilyen minőségben szeretné támogatni az édesanyákat.

Az önkéntes szoptatási segítő feladatai

Az önkéntes szoptatási segítő dolgozhat otthonról, egy rendelőhöz kapcsolódva vagy kórházban is. Tevé-kenysége során messzemenően tiszteletben kell tartania az anyák, az egészségügyi ellátó rendszer és a vele együtt dolgozó emberek méltóságát. Feladata, hogy bátorítsa az anyákat a szoptatásra azáltal, hogy meghallgatja őket, segít feltárni az akadályokat és felfedezni azokat a lehetőségeket, amelyek segítik őket abban, hogy a szoptatás a mindennapjaik részévé váljék. Célja, hogy segítse az anyákat a szoptatás kedvező indulásában és megalapozza a kizárólagos szoptatást az anyák helyzetében használható, pontos információkkal. Tudnia kell azt is, hogy mikor kell szakemberhez irányítania az anyát.

Az önkéntes szoptatási segítő tevékenysége során:

 • látogatja az anyákat a szülés előtt és után, valamint beszélget velük a szoptatásról;
 • gyakorlati ismereteket nyújt az anyáknak, mint például a mellre helyezés és a fejés, továbbá segít a gyakori problémák megoldásában;
 • szükség esetén szakemberhez irányítja az anyát;
 • telefonos támogatást nyújt, ha annak szükségét látja;
 • anyacsoportot vezet, amennyiben erre igény mutatkozik;
 • információkkal szolgál szoptatással kapcsolatos kérdésekben a közösségben, iskolákban vagy az egész-ségügyi szolgáltatóknál, illetve egészséggel kapcsolatos rendezvényeken;
 • folyamatos kapcsolatot tart fenn az oktatóival vagy szupervizorával; ismeretei naprakészek.

Önkéntes szoptatási segítők a szoptatás védelmében, népszerűsítésében és támogatásában

A szoptatás nélkülözhetetlen a csecsemők, az anyák, a családok, a társadalom és a környezet egészsége és jólléte szempontjából. Az új anyákat elárasztja a közvetlen környezetükből érkező félrevezető információ és a tápszergyártóktól származó, etikátlan, agresszív marketing, ami arra ösztönzi őket, hogy a maguk és gyermekük egészségére nézve káros csecsemőgondozási gyakorlatot kövessenek. Az anyáknak védelemre van szükségük ezekkel a hatásokkal szemben és támogatásra azoktól, akik közel állnak hozzájuk.

Minden férfi, nő és fiatal képes jobbá tenni a körülötte élő anyák és gyermekek életét azzal, hogy ismereteket szerez a szoptatásról, és elhatározza, hogy támogatja azokat az anyákat, akikkel mindennapjai során találkozik a családjában, közösségében vagy a munkahelyén. Talán néhányan szeretnének még többet tenni, és részt vesznek az önkéntes szoptatási segítők képzésén is. Ezen az úton mindenki közelebb tudja hozni a szoptatás támogatását az anyákhoz akkor, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Lépjünk ki, merjünk változtatni, hogy együtt létrehozhassunk egy jobb világot!

A 2013-as Szoptatás Világhete arra hív, hogy tegyél többet:

 1. Hívd fel a figyelmet az önkéntes szoptatási segítők szerepére, amely azért fontos, hogy a szoptatási arányok javuljanak, valamint, hogy a szoptatási időtartam hosszabb legyen. Mindkét tényező növekedése kedvezően hat a gyermekek és az anyák egészségi állapotára.
 2. Népszerűsítsd az önkéntes segítők képzését mint költséghatékony módszert a szoptatási arányok növelése érdekében.
 3. Biztasd az egészségügyi dolgozókat, hogy működjenek együtt az önkéntes szoptatási segítőkkel és helyi szinten irányítsák valamennyi anyát hozzájuk, illetve fogadják el, ha egy önkéntes segítő hozzájuk irányít egy anyát; segítsék az önkéntes szoptatási segítők képzését és továbbképzését.
 4. Emeld fel a szavad a kormánynál, alapítványoknál és civil szervezeteknél, hogy fektessenek be az önkéntes segítők képzésébe, hogy minden közösségben kiépítsék a szoptató anyák fenntartható támogató hálózatát.
 5. A szoptatás iránt érdeklődő személyeket – tapasztalt anyákat, nagymamákat, iskolai végzettségüktől és társadalmi hátterüktől függetlenül – bátorítsd arra, hogy jelentkezzenek az önkéntes szoptatási segítő képzésre, hogy támogatni tudják a szoptató anyákat és gyermekeiket.
 6. Tájékoztasd a várandós asszonyokat és anyákat, hogy megértsék az anyatársak támogatásának jelentőségét és a tapasztalatok megosztásának szükségességét. Biztasd őket, hogy alakítsanak anyacsoportokat saját lakhelyükön és vegyenek részt azok összejövetelein anyatársaikkal együtt.

További információ

A La Leche Liga baba-mama csoportjai
Baba-mama csoportok elérhetőségei
Az önkéntes szoptatási segítő képzésről információ kérhető az oktatas@szoptatasert.hu címen.

A WABA anyagai alapján összeállította: Juhász Judit
Lektorálta: Tátrai Katalin és W. Ungváry Renáta

 

Szoptatás Világhete – 2012

A La Leche Liga Magyarország és A Szoptatásért Magyar Egyesület sajtóközleménye a 2012-es Szoptatás Világhete (augusztus 1-7) alkalmából

Értsük meg a múltat, tervezzük a jövőt!

Az anyák kezében hatalmas kincs van már évmilliók óta: a szoptatás. Messze nem csupán az egyik lehetséges táplálási módról van szó, hanem egyúttal védelemről a fertőzésektől, betegségektől a folyamatosan változó környezetben, a leghatásosabb vigaszról és a legkülönlegesebb párbeszédről anya és gyermeke között, amely a legszorosabb kötődéstől természetes úton vezet az önállósodásig.

Idén huszadik alkalommal kerül sor a szoptatást védő és támogató szervezetek nemzetközi összefogásával (www.waba.org.my) a Szoptatás Világhetének ünneplésére. A világszerte rengeteg helyszínen lebonyolított programok célja, hogy információk minél szélesebb körű terjesztésével védjék, népszerűsítsék és támogassák a szoptatást.

Miért kell a közvélemény figyelmét újra és újra felhívni olyasmire, aminek tulajdonképpen természetesnek, magától értetődőnek kellene lennie?

Nem jut mindenkinek a jóból!

Évente 136,7 millió kisbaba születik a Földön, de csak nagyjából minden harmadikat szoptatják annyi ideig, ameddig az Egészségügyi Világszervezet tudományos bizonyítékokon nyugvó ajánlása szerint szükséges volna. A WHO immár tíz éve hangoztatott javaslata az, hogy hat hónapos korig tartson a kizárólagos szoptatás, majd kétéves korig vagy azon túl folytatódjék megfelelő, helyben beszerezhető és biztonságosan elkészíthető szilárd táplálékok fokozatos bevezetése mellett. (Részletesen itt olvashat a Globális Csecsemő- és Kisgyermektáplálási Stratégiáról.)

Becslések szerint évente egymillió gyermeket veszítünk el amiatt, mert nem szoptatják őket vagy nem elég hosszú ideig és sok millióra tehető azoknak a száma, akik ugyanilyen okból megbetegszenek, kórházba kerülnek vagy nem fejlődnek megfelelően. A közhiedelemtől eltérően a szoptatás hiányából fakadó a halálesetek és betegségek egyáltalán nem csupán a fejlődő országokat és a szegénységben élő embereket érintik, hanem a leggazdagabb, legfejlettebbnek tekintett országokat is. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az elmúlt húsz év civil és kormányzati erőfeszítéseinek köszönhetően ugyan világszerte javultak a szoptatási arányok, de még messze elmaradnak az ideálistól. A WHO és az UNICEF Csecsemő és kisgyermek táplálási stratégiájának megvalósítása kulcsfontosságú az ötéveseknél fiatalabbakat érintő halálozási mutatók csökkentésében.

Miért olyan nehéz?

Az emlős állatok számára nem kérdés, hogy szoptassanak-e és tanítani sem kell őket a módjára. Nálunk, embereknél is működhetne ez ilyen egyszerűen, az anyák mégis nagyon sok nehézségbe ütközhetnek akkor is, ha feltétlenül szoptatni szeretnének. Az elhatározás mellett ugyanis döntő jelentőségű az egészségügyi dolgozóktól és a társadalom többi tagjától kapott támogatás. Vajon a szülészeteken a legkorszerűbb elvek alapján segítenek az anyáknak? Használható útmutatást kapnak a szoptatáshoz? Cseppet sem meglepő, ha a szakszerű segítség hiányából fakadó kezdeti nehézségek sok anya kedvét elveszik a szoptatástól.

Ugyanilyen jogos felvetés, hogy a későbbiekben mennyire támogató a környezetünk. Össze lehet hangolni a hosszú távú szoptatást a munkával, a család megélhetésével, az anya igényeivel? Milyen a sok évet otthon töltő anyák munkaerőpiaci helyzete, amikor ismét dolgozni kezdenének? A válasz sajnos nem csak Magyarországon kedvezőtlen ezekre a kérdésekre. A modern világ nagyon sok ponton gördít akadályokat a szoptatás elé, miközben a bébi iparág sikerei látványosak: egyre többen látják úgy, hogy a megoldást a cumisüveg és a tápszer jelenti. Nyugat-Európa számos országában a nők jelentős része el sem kezd szoptatni.

Nem véletlen, hogy a múlt század hetvenes éveiben, lényegében az utolsó utáni pillanatban – amikor először váltak nyilvánvalóvá a tápszerezés világméretű elterjedtségének káros hatásai és amikor a fejlett országokban már inkább kivételnek számított, ha szoptatott valaki – keresni kezdték az anyatejes táplálás védelmének lehetőségeit. Az első lépés a tápszergyártók marketingtevékenységének megfékezésére irányult. A WHO 1981-ben bocsátotta útjára az úgynevezett Kódexet (magyarul itt olvasható Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe ), amely szabályozza az anyatejet és szoptatást helyettesítő készítmények, termékek reklámozását, ingyenes terjesztését, idealizált ábrázolását. A tilalom a Kódexet törvényerejűvé emelő országokban, többek között Magyarországon is csak a hat hónapos korig ajánlott, kezdő tápszerek reklámozására vonatkozik, bár a civil szervezetek éppen két évtizede sürgetik, hogy a tilalom valamennyi ilyen termékre terjedjen ki. A gazdasági ellenérdekek azonban túlságosan jelentősnek bizonyulnak a több milliárdos bébi üzletágban. Csak néhány fejlődő országban tilos valamennyi tápszer, valamint a cumik, cumisüvegek népszerűsítése, ott, ahol felismerték, hogy nem engedhetik meg maguknak a szoptatás hiányából fakadó emberi veszteségeket és egészségügyi ápolási költségeket.

Reneszánszát éli a szoptatás

A szoptatási kedv növekedésében és a valóban használható szoptatási információk terjesztésében, az anyák és családok üzleti érdekektől mentes támogatásában hatalmas szerepet játszanak a civil szervezetek, elsősorban az ötvenéves múltra visszatekintő nemzetközi La Leche Liga, amelynek világszerte több tízezer önkéntes, saját szoptatási tapasztalatokkal is rendelkező tanácsadója segíti az anyákat és a kisbabákat. Idén ünnepli a magyarországi szervezet fennállása huszadik évfordulóját. Martinovichné Debulay Bianca így látja az utat, amelyet azóta bejártak:

“Az LLL szoptatási tanácsadókat két évtizeddel ezelőtt még inkább lelkes laikusoknak tekintették, akik sokszor éppen az ellenkezőjét javasolták az édesanyáknak és a családoknak, mint az akkori gyakorlat volt. Ezért nem ritkán ellenségesen kezelték őket. Ma pedig azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább partnerként tekintenek ránk, nem ritkán az egészségügyi dolgozók maguk javasolják a családoknak, hogy hívjanak fel egy La Leche Liga szoptatási tanácsadót vagy keressenek fel egy LLL anyacsoportot, ha elakadnak valamilyen probléma kapcsán, vagy csak érzik, hogy az anyának további támogatásra van szüksége.

A rendszerváltás előtti évtizedekben nem volt nagyon megszokott, hogy civil szervezetek működjenek önkéntes segítők közreműködésével, bár ennek komoly hagyományai voltak a II. világháború előtti Magyarországon. Húsz évvel ezelőtt akkreditálták az első La Leche Liga szoptatási tanácsadót, akinek nem is volt vonalas telefonja, a mobil pedig ismeretlen eszköz volt abban az időben. Csoportot vezetett, melyhez a helyszínt az Anyatejgyűjtő Állomás biztosította a XIII. kerületben. Ezen kívül személyesen segített a hozzá forduló anyáknak. Működött még egy angol nyelvű csoport is. Ma már 23 szoptatási tanácsadónk van, 13 csoport működik országszerte, ahova 2011-ben összesen 995 anya látogatott el, 2484 alkalommal pedig telefonon, 1422 alkalommal e-mailen segítettünk a hozzák forduló anyáknak. Az LLL Magyarország, a nemzetközi szervezet „Future Area” területéhez tartozott az első 19 évben. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy megfelelő számú, akkreditált LLL szoptatási tanácsadó legyen, civil szervezetként stabil anyagi háttérrel rendelkezzünk, és önálló területté váljunk az európai országokban működő La Leche Liga szervezetek között.”

Séta a szoptatásért

A La Leche Liga és A “Szoptatásért” Magyar Egyesület hagyományosan augusztus első szombatján, idén 4-én, 10 órai kezdettel várja szoptatás világheti rendezvényére az érdeklődőket. Találkozó a Margitszigeti nagy szökőkútnál, ahonnan együtt indulnak a Széchy Tamás Uszoda északi vége melletti játszótérre. A Szoptatás Világhetének idei témájához kapcsolódóan („Értsük meg a múltat – Tervezzük a jövőt!”) a múlt megértéséhez sok szeretettel várják a nagymamákat, egy La Leche Ligás csoporttalálkozóhoz hasonló beszélgetésre, a jövő tervezéséhez pedig egy izgalmas játékkal készülnek, „Mit rejt az üzenet?” címmel.

Hol tart ma Magyarország?

A Szoptatás Világhete idei üzenetének lényege az, hogy tartsunk számvetést, vegyük szemügyre, hol is tartunk a kitűzött célok megvalósításában. A sikeres szoptatás egyik legalapvetőbb pillére a jó start, ezért örvendetes, hogy már 17 Bababarát Kórházunk van, miközben 1992-ben a debreceni női klinika volt az első Európában, amely a címet a WHO-UNICEF-től elnyerte.

Ezekben a szülészeti intézményekben megvalósul a Sikeres szoptatáshoz vezető tíz lépés, melyet röviden így foglalhatunk össze:

 1. Az intézmény írásos szoptatási irányelvekkel rendelkezik, amelyeket rendszeresen ismertetnek az egészségügyi dolgozókkal.
 2. Minden egészségügyi dolgozó megfelelő gyakorlati felkészítést kap az irányelvek alkalmazásához.
 3. Minden várandós anya tájékoztatást kap a szoptatás előnyeiről és módjáról.
 4. Az újszülötteket születésük után azonnal bőrkontaktusba helyezik az édesanyjukkal legalább egy óra időtartamra, és bátorítják az anyákat, hogy figyeljék kisbabájuk jelzéseit, mikor áll készen a szopásra. Segítséget nyújtanak, ha szükséges.
 5. Az anyáknak megmutatják, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani, még akkor is, ha valamilyen okból el vannak különítve újszülöttjüktől.
 6. Az újszülött csecsemőknek nem adnak az anyatejen kívül más ételt vagy italt, csak akkor, ha orvosilag indokolt.
 7. Általános gyakorlat az anya és az újszülött együttes elhelyezése a nap 24 órájában.
 8. Ösztönzik az anyákat, hogy az újszülött igényeinek megfelelően szoptassanak.
 9. A szoptatott csecsemőnek nem adnak cumisüveget vagy cumit.
 10. Támogatják a szoptatást segítő anyacsoportok létrehozását és az egészségügyi intézményekből távozó anyákat ezekhez irányítják.

A Tíz lépés negyedik pontjával kapcsolatban érdemes tudni, hogy az UNICEF adatai szerint az újszülöttek mindössze 43 százalékát szoptatják meg a születés után egy órán belül, noha az a néhány korty kolosztrum, amit ilyenkor fogyaszt el a baba, felbecsülhetetlen értékű védelmet jelent a fertőzésektől, a szoptatás pedig segíti a kötődés létrejöttét az anya és kisbabája közt.

Milyenek a szoptatási arányok Magyarországon?

Az Egészségügyi Világszervezet nagy erőfeszítéseket tesz a szoptatási adatok gyűjtésére, ami a nem mindenütt egységes kritériumok miatt nem egyszerű feladat. Sokan úgy vélik, a kizárólagos szoptatásba az is beletartozik, ha teát vagy vizet kap a baba, pedig erre igény szerinti szoptatás esetén még nagy forróságban sincs szükség. Magyarországon 2006 óta rendelkezünk összehasonlítható adatokkal, de csak a negyedik-ötödik életnaptól kezdve, az adatokat ugyanis a körzeti védőnők éves jelentései tartalmazzák, így a szülészeteken sajnos gyakran és feleslegesen adott tápszeradagokról nincs információ – tudtuk meg Gitidiszné Gyetván Krisztina védőnőtől, aki egyike a nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgát tett szakembereknek (A Szoptatásért Magyar Egyesület keretein belül tevékenykedő laktációs szaktanácsadók teljes listája itt: www.ibclc.hu).

2011-ben a magyar csecsemők 43,4 százaléka kapott hat hónapos korig kizárólag anyatejet, ez a 2004-es adatokhoz képest körülbelül hat százalékkal csökkent. Jó hír viszont, hogy az egyéves koron túl is szoptatott gyerekek aránya 2006 és 2009 között fokozatosan emelkedett, majd állandósult körülbelül 37 százaléknál. Arról nincsenek adatok, hogy a gyerekek hány százalékát szoptatják a WHO ajánlásnak megfelelően kétéves korig vagy azon túl.

A magyar adatokat érdemes összevetni a Földünkre jellemző átlaggal a 2010-es adatok alapján: világszerte a csecsemők 37 százaléka kap öt hónapos koráig kizárólag anyatejet, egyéves koron túl viszont a gyerekek 75 százalékát szoptatják, kétéves korban pedig még mindig 56 százalékukat. Ilyen adatokkal Magyarországon csak néhány település dicsekedhet, ahol különösen egységes és kedvező az anyák támogatása, például Pomázon, ahol a sokéves munka eredményeképpen a szoptatási arányok jóval meghaladták 2011-ben az országos átlagot. Ahogy Pintér Zsóka vezető védőnőtől megtudtuk, hat hónaposan a csecsemők 75 százalékát kizárólag szoptatták a pomázi anyák és egyéves kor után is még a gyerekek 68 százaléka kap anyatejet. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a védőnők és gyermekorvosok kitartó és összehangolt munkája, a szakemberek rendszeres továbbképzése és személyes motivációja meghozza a várva várt eredményeket.

Mindenki mást tanácsol!

A szülés utáni időszakban ez zavarja meg leggyakrabban az édesanyákat. Úgy tűnik, mintha a szoptatáshoz mindenki értene, záporoznak a tanácsok. Sajnos egészségügyi dolgozóktól is gyakran érkeznek téves információk, a szoptatást inkább hátráltató tanácsok. Ez az oktatás hiányosságai miatt van így: ahhoz képest, hogy a védőnők, gyermekápolók, gyermekorvosok, családorvosok, szülésznők és nőgyógyászok munkájának mekkora hányadát jelenti a szoptató anya-baba páros segítése és támogatása, oktatásukban elenyésző mennyiségű tudományosan megalapozott és gyakorlati információ szerepel erről. Ezért hatalmas lépés, hogy a Semmelweis Egyetemen már elindult szakirányú továbbképzés formájában a laktációs szaktanácsadó képzés, melyen egy évfolyam már végzett is. Nagy öröm, hogy a Semmelweis Egyetemen folyó „Laktációs szaktanácsadó” képzés szakmai törzsanyagához kapcsolódó új, magyar nyelvű, ingyenesen letölthető tananyag jelent meg egy TÁMOP pályázatnak köszönhetően 2012-ben. Ez az első, ekkora terjedelemben megjelenő, magyar nyelvű szakmai anyag a humán laktáció és szoptatás támogatás témakörében.

Hasznos linkek és további információk:

Fotó és logó forrás:

A Szoptatással kapcsolatos, anyáknak szóló, ingyenes tájékoztató kiadványok forrása:

A szakembereknek szóló, új tankönyv ingyenesen letölthető innen.

A sajtóanyag nyomtatható változata

 

Prevencióból jeles! – Megbízhatóan, naprakészen a szoptatásról

Prevencióból jeles! – Megbízhatóan, naprakészen a szoptatásról

Mélyítse el tudását egy mindennapos, ugyanakkor nagyon is speciális területen, a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen, a Semmelweis Egyetemen!

Gyermekorvosként, védőnőként vagy szülésznőként naponta tapasztalhatja, hogy nem csak üres szólam, hanem tény: nincs hatékonyabb, olcsóbb, átfogóbb hatású prevenció a szoptatásnál, amely az anya, a gyermek, a család és a társadalom számára is létfontosságú biológiai és lelki szempontból egyaránt. Sikerében azonban döntő jelentőségű az a támogatás, segítség, amit az édesanya olyankor kap, amikor elakad, nehézségekbe ütközik – manapság ez sajnos nem is olyan ritka. A nehézségek olykor épp a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon kezdődnek. A szülésznő, a kórházi védőnő vagy a neonatológus, aki ebben az érzékeny, jelentős időszakban kerül kapcsolatba az édesanyákkal, biztos pont lehet az egymásnak sokszor ellentmondó, zárporozó tanácsok sűrűjében.

A gyermekorvos és a védőnő mindennapos munkájának jelentős része kapcsolódik a csecsemő táplálásához, egészséges fejlődéséhez és gyarapodásához. Mindhárom témakör szoros kapcsolatban áll a szoptatással. De vajon rendelkezésre áll annyi információ, amennyi a tömérdek kérdés szakszerű és egyúttal empatikus megválaszolásához szükséges?
Az egészségügyi szakemberek oktatásában és továbbképzésein, hallgatóink visszajelzései és saját tapasztalataink szerint is, sajnos elhanyagolhatóan kevés információ hangzik el erről a témáról. A szakirodalom, amely roppant bőséges és naprakész, magyarul javarészt nem olvasható, és emiatt sokszor fájóan hiányoznak azok az ismeretek, amelyek az anyák hatékony, kereskedelmi érdekektől független támogatásához szükségesek.

Álljon itt csupán néhány példa a szakirányú továbbképzés bőséges kínálatából:

 • Hogyan tehetem még hatékonyabbá a szoptatásra történő felkészítést a várandósság során?
 • Hogyan támogatják az anyatej összetevői a csecsemő egészséges fejlődését, gyógyulását?
 • Hogyan befolyásolják a vajúdás, szülés alatti beavatkozások a szoptatást?
 • Mit jelent az, hogy a szoptatás a biológiai norma?
 • Mi mindentől lehet fájdalmas a szoptatás, és hogyan segíthetünk ezen?
 • Hogyan segítsük az anyát a szoptatás megkezdésében akkor, ha befelé forduló vagy lapos mellbimbója van?
 • Szophat-e a csecsemő, ha édesanyja lázas, beteg, mellgyulladása van?
 • Szükség van-e fejésre?
 • Hogyan és honnan állapítható meg egy gyógyszerről, hogy szedhető-e szoptatás alatt?
 • Mit lehet tenni a tejmennyiség növelése érdekében?
 • Hogyan támogathatjuk a kisebbségeket a szoptatásban?
 • Mi a teendő akkor, ha nem gyarapodik a várakozásoknak megfelelően a csecsemő?
 • Hogyan elégíthetjük ki a csecsemő természetes testi, lelki szükségleteit?
 • Mi indokolja a kizárólagos szoptatást, hosszú távú szoptatást?
 • Hogyan támogathatjuk leghatékonyabban az édesanyát abban az elhatározásban, hogy szoptatni szeretné gyermekét?
 • Milyen alternatívákat kínálhatunk fel azoknak az édesanyáknak, akik csak részben táplálják anyatejjel gyermeküket?

A laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen hallgatóink a legújabb szakirodalmi adatok alapjain álló, gyakorlatorientált oktatásban részesülnek mindazokról a témakörökről, amelyek a gyermekorvos, a védőnő, vagy a szülésznő munkája során naponta többször is felmerülnek. Hallgatóink a képzés végén nemzetközi követelmények alapján vizsgát tesznek, és öt éven keresztül jogosultak az IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) cím viselésére, amely természetesen, meghatározott feltételek mellett ötévenként megújítható. Képesek lesznek a felmerülő, szoptatással kapcsolatos nehézségek döntő többségének szakszerű megítélésére, és megoldására is működőképes, bizonyítékokon alapuló javaslatot tudnak tenni, ezáltal jelentősen emelhetik munkájuk hatékonyságát és elismertségét.

Bővebb információ a jelentkezés feltételeiről, a képzésről és a laktációs szaktanácsadó munkájáról a következő honlapokon található:
szoptatasert.hu
www.ibclc.hu

A szoptatást támogató szakemberek a keksz ajánlásának visszavonását javasolják

A szoptatást támogató szakemberek a keksz ajánlásának visszavonását javasolják

Válasz az Országos Gyermekegészségügyi Intézet nyilatkozatára A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület sajtóközleményével kapcsolatban

A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület vezetősége sajnálatosnak tartja, hogy a vélemények közeledése helyett a glutén bevezetésének ajánlásával kapcsolatos konfliktus inkább elmérgesedni látszik. Az alábbiakban az OGYEI néhány kijelentésére szeretnénk reagálni.

 1. A konszenzus megbeszélés összehívása a SZTNB nevében történt, de nem a Bizottság kezdeményezésére, és nem a tagok döntése alapján.
 2. Ahogyan azt már többször hangsúlyoztuk: nincs kellő bizonyíték arra, hogy a glutén bevezetésének időpontja befolyással lenne a cöliákia kialakulásának kockázatára. Ezért az ezzel kapcsolatos ajánlást megalapozatlannak és elhamarkodottnak tartjuk, ami teljesen feleslegesen csökkenti a kizárólagos szoptatás időtartamát.
 3. A nyilatkozatnak ez a kitétele: “Ezek alkalmazására történt tehát javaslat, nem hozzátáplálásként, hanem a szoptatás változatlan folytatása mellett. (napi 100 mg-nak megfelelő gluten preventiv célú adása nem is válthat ki étkezést!) A 6 hónapos kor körüli kizárólagos szoptatás fontosságára a megelőzésben a konszenzus dokumentum is utal.” arra enged következtetni, hogy az ajánlást megfogalmazók nincsenek tisztában a kizárólagos szoptatás fogalmával. Az Egészségügyi Minisztériumnak az egészséges csecsemő táplálásáról szóló szakmai protokollja ugyanis a következő definíciókat tartalmazza:“Kizárólagos szoptatás (exclusive breastfeeding): a csecsemő anyatejet- beleértve a saját anya lefejt tejét és idegen női tejet- kap. Ez a definíció megengedi a vitaminok, ásványi anyagok, és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adását, de ezen kívül semmi mást.”

  és

  “Szoptatás kiegészítő táplálással (breastfeeding with complementary foods): anyatej mellett minden egyéb: szolidok (az anyatejen és tápszeren kívüli ételek) vagy nem-humán tej és tápszer adása. Ez a definíció nem tesz különbséget olyan táplálási módok között, amikor az anyatejen kívül csak tápszert, csak nem-humán tejet, csak szilárd és pépes ételeket vagy ezeket különböző kombinációban vagy arányban alkalmazzák. Ugyancsak nem veszi figyelembe, hogy a 24 órás táplálékban milyen az anyatej aránya. Ez a definíció fedi a kevert táplálás fogalmát.”

  illetve

  “Az ESPGHAN a Kiegészítő táplálás (hozzátáplálás, complementary feeding) szempontjából definiál. Ebből az aspektusból a „kiegészítő táplálás” magában foglal valamennyi szolid és folyékony táplálékot, ami nem anyatej, tápszer vagy követő tápszer.”

 4. A csecsemőtáplálási protokollban eredendően és nagyon helyesen ez szerepel a gyümölcsök bevezetésénél: “Ne cukrozzuk, ne adjunk hozzá kekszet, babapiskótát!”
 5. A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga az OGYEI állításával ellentétben nem “laikus civil szervezetek”, hiszen jelenleg ez a két egyesület az, amelyik a laktáció területén legmagasabban képzett, és nemzetközi vizsgát tett szakembereket tömöríti. Az a szó, hogy civil, helytálló, de nem szinonimája a hozzá nem értésnek, hanem inkább a “kereskedelmi érdektől független” kifejezés jellemzi.
 6. Az OGYEI válaszában úgy minősíti kifogásainkat, hogy a véleményünk “szakmailag nem megalapozott különvélemény”. Ez már csak azért is furcsa, mert szó sincs különvéleményről: a szakirodalom elemzése alapján a témával foglalkozó angliai tudományos bizottság ugyanarra a következtetésre jutott, mint mi.
  (http://www.sacn.gov.uk/pdfs/SMCN1101 – Draft SACNOT gluten.pdf)
 7. Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet, az UNICEF, az Academy of Breastfeeding Medicine és más szakmai szervezetek is éppen a közelmúltban erősítették meg a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatással kapcsolatos ajánlásukat, mert a kutatási eredmények alapján továbbra is úgy tartják, hogy ez szolgálja legjobban a csecsemők egészségét.
  Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere (WHO)
  UNICEF UK response to media reports questioning the recommendation to introduce solid food to babies at 6 months
  Undeniable Benefits of Breastfeeding — Support for Evidence-Based International Guidelines (ABM)
  Seeing the bigger picture: evidence to policy to practice (SACN)
  Valóban meg kell-e kezdeni a hozzátáplálást 6 hónapos kor előtt? A La Leche Liga angliai szervezetének válasza a British Medical Journal című orvosi szaklapban 2011 januárjában megjelent cikkre

Mindezek alapján javasoljuk, hogy az elhamarkodott, szakmailag nem megalapozott ajánlást mielőbb vonják vissza, ne várjanak egy évet a felülvizsgálattal.

2011. február 22.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga vezetősége

A SZTNB tagjai elhatárolódnak a keksz ajánlásától

A SZTNB tagjai elhatárolódnak a keksz ajánlásától

Sajtóközlemény, 2011. február 15. – A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület – mint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (SZTNB) tagjai – elhatárolódnak az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) által összehívott szakmai testület ajánlásától, amely a gluténnak a csecsemők étrendjébe történő bevezetésével kapcsolatban jelent meg nemrég, mivel azt nem tartják tudományosan megalapozottnak.

Az aláírók egyúttal hangsúlyozzák, hogy az ajánlást megfogalmazó megbeszélést nem a SZTNB hívta össze, és annak eredménye nem tükrözi a Bizottság szakmai véleményét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az UNICEF és számos nemzetközi szakmai szervezet, valamint a magyar Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium egyöntetűen a csecsemők betöltött 6 hónapos korig (180 nap) tartó kizárólagos szoptatását javasolják, amit több ezer tanulmány eredménye indokol, és mert a gyermekek egészségét az szolgálja legjobban, ha 6 hónapos korukig csak szopnak, vagy anyatejet kapnak. A gyermekszegénység kezelése, és az alultápláltság megelőzése céljából a féléves kor után bevezetett táplálék kiválasztása a nemzeti sajátosságokon alapuló, helyben termelt, könnyen hozzáférhető, olcsó nyersanyagokból történjen, miközben a szoptatás folytatódjon még hónapokon keresztül. Ez az ajánlás olyan tudományos bizonyítékok alapján készült, amely a 4-6 hónapos korban történő korai hozzátáplálás veszélyeit is számításba veszi.

Azt azonban, hogy a glutén korai (betöltött 6 hónapos kor előtti) bevezetése bármiféle előnnyel járna a csecsemők, különösen a kizárólagosan szoptatott csecsemők egészségére nézve, a kutatási eredmények nem támasztják alá. Így az OGYEI ajánlása indokolatlanul rövidíti le a kizárólagos szoptatás időtartamát, ami egyúttal a teljes szoptatási időszak hosszát is csökkentheti. Javaslatuk továbbá aláássa a szoptatási arányok növelésében eddig elért eredményeket, és félő, hogy a gyermekek és anyák egészségi állapotának romlásához, valamint az egészségügyi kiadások növekedéséhez vezet. A kizárólagos szoptatás időtartamának, valamint a szoptatás teljes hosszának csökkenése ugyanis kedvezőtlen hatással van mind a gyermekek, mind az anyák egészségére, mert fokozza az akut és krónikus megbetegedések kockázatát.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület honlapján szakirodalmi összefoglaló olvasható a glutén szoptatott csecsemők étrendjébe történő bevezetésével kapcsolatban.

Az Egyesület honlapjáról letölthető az a tájékoztató füzet is, amelyet „Meddig elég az anyatej?” címmel 2010 októberében adtak ki a hozzátáplálásról.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület vezetősége

További információ kérhető a 20-455-2313 telefonszámon.

A kizárólagos szoptatás hatmillió csecsemő életét menti meg évente

A kizárólagos szoptatás hatmillió csecsemő életét menti meg évente

Az Innocenti Kiáltvány 15. évfordulójára

15 évvel ezelőtt az Innocenti Kiáltvánnyal útjára indult egy olyan kezdeményezés, amely több millió csecsemő életét mentheti meg évente. Ez a dokumentum a kormányok azon kötelezettségvállalását tartalmazza, hogy támogatják és bátorítják a kizárólagos szoptatást, amely – az UNICEF meggyőződése szerint – a legjobb életkezdést nyújtja a gyermekeknek. A kezdeményezés bevezetése, 1990, óta a szoptatási arány világszerte 15%-kal nőtt.

Az anyatej teljesértékű és tökéletes táplálékforrás a csecsemők számára, erősíti az immunrendszerüket, és megvédi őket az olyan potenciálisan hallálos betegségektől, mint a hasmenés vagy a tüdőgyulladás. A kizárólagos szoptatás ezen felül jelentősen csökkenti a nem biztonságos ételek vagy víz okozta fertőzésveszélyt, és ezáltal mintegy hatmillió csecsemő életét menti meg évente.

Ennek ellenére még mindig túl sok csecsemő hal meg azért, mert nem szoptatják.

„A kutatások kimutatták, hogy az első hat hónapban történő kizárólagos szoptatás – majd pedig a szoptatás folytatása egyéves korig – 1,3 millió életet menthetne meg évente.” – mondja Miriam Labbok, az UNICEF csecsemő-és kisgyermek táplálással foglalkozó részlegének vezető tanácsadója.

„Ez jóval több mint 3000 élet minden egyes nap. És ha megfelelő kiegészítő táplálás mellett a szoptatás kétéves korig folytatódna, akkor további 5500 kisgyermek maradhatna életben minden egyes napon, minden évben.”

Az Innocenti Kiáltvány ihlette a Bababarát Kórház Kezdeményezést, ahol az édesanyákat bátorítják és támogatják, hogy kisbabájukat kizárólagosan szoptassák. Jelenleg 20 ezer ilyen bababarát kórház van világszerte.

„A szoptatást a baba első oltásának tartják” – mondja az UNICEF ügyvezető igazgatója, Ann M. Veneman. „Óriási szerepe van az éhínség lekűzdésében, a gyermekek túlélési esélyeinek elősegítésében csakúgy, mint abban, hogy 2015-re elérjük a gyermekhalandóság csökkentését úgy, ahogy azt a Millenniumi Célkitűzésekben megfogalmaztuk.”

Az UNICEF egy olyan környezet kialakítására törekszik, amelyben az édesanyáknak lehetőségük van arra, hogy a lehető legjobbat válasszák csecsemőik és kisgyermekeik táplálására. Ennek a célnak az elérésére támogatja azokat az irányelveket és rendszereket, amelyek fejlesztik az egészségügyi dolgozók szakértelmét, és segíti azokat a közösségeket, amelyek a szoptatás jótékony hatásairól tájékoztatják az édesanyákat.

Forrás

Befejeződött a felmérés a tápszermarketing magyarországi helyzetéről

Befejeződött a felmérés a tápszermarketing magyarországi helyzetéről

Budapest, 2005. augusztus 31. – A Szoptatásért Magyar Egyesület „Az anyatej-helyettesítő készítmények reklámozása Magyarországon (2005)” címmel sajtótájékoztatót tartott, amelynek keretében ismertette a Phare ACCESS programtámogatásával készített felmérését.

Az elvégzett felméréssel az Egyesületnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a Nemzetközi Kódex ajánlásainak megsértésére, a marketing káros hatásaira. A Kódex betartásával kapcsolatos, 2005 első felében elvégzett kutatás során szerzett tapasztalatok szerint jóval szigorúbb korlátozásokra lenne szükség.

Az Egyesület szeretné elérni:

 • A WHO-Kódex törvénybe iktatását Magyarországon.
 • Bébiételeket, italokat, tejpépeket ne ajánlhasson a gyártó vagy a forgalmazó hat hónaposnál fiatalabbcsecsemőnek.
 • Valamennyi tápszerféleség, cumi és cumisüveg reklámozásának teljes tilalmát a fogyasztók körében.
  Az ajándékok, ingyenes áruminták osztogatásának, az árukapcsolásos árusításnak, kedvezményeknek és egyéb marketingfogásoknak a megtiltását
 • Az egészségügyi dolgozók kizárólag tudományos és tárgyilagos tájékoztatót kaphatnak a tápszerekről. Ennek minimális kritériumait szakemberekből álló csoport, például a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság vagy olyan szakmai csoport szabja meg és ellenőrizze, amely semmilyen tápszergyártóval és -forgalmazóval nem áll kapcsolatban.
 • Csecsemőtáplálásról szóló, ráadásul pontszerző szakmai továbbképzést ne szervezhessen és ne is támogathasson tápszergyártó cég.
 • A családok és édesanyák pontos, tárgyilagos tájékoztatást kapjanak a szoptatásról, a felmerülő problémák szoptatásbarát megoldásáról, a tápszeradás kockázatairól és hátrányairól, beleértve az anyagi hátrányokat is.
 • Minden olyan egészségügyi dolgozó, aki az anya-csecsemő, anya-kisgyermek párossal foglalkozik munkája során, vegyen rész ötévenként legalább egyszer egy szoptatással kapcsolatos független (nem tápszergyártó vagy -forgalmazó által szervezett) továbbképzésen, és a szoptatás a közép- és felsőfokú egészségügyi képzésben is kellő mélységben kapjon szerepet.

A felmérés eredményeit az Egyesület „Üvegbe zárva” című kiadványában tette közzé.

A Kódex bevezetésének történeti háttere

A WHO kódex rövid összefoglalása

A felmérés eredményeinek rövid összefoglalása