Beküldte dr. Kun Judit – 

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület elnökségének ülése 2014. november 10-én 19 órakor.

Napirendi pontok:
  1. Tagfelvétel
  2. Döntés rendkívüli, tisztújító közgyűlés összehívásáról

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Köszöntök mindenkit. Az

W. Ungváry Renáta képe

Köszöntök mindenkit. Az elnökségi ülést megnyitom. Kérem az elnökség tagjait, hogy egy-egy hozzászólásban jelezzék jelenlétüket

W. Ungváry Renáta

Itt vagyok. Zs

Itt vagyok.
Zs

Itt vagyok.

Itt vagyok.

Itt vagyok.

Itt vagyok.

Itt vagyok GK Judit

Itt vagyok GK Judit

Jutka, kérlek minden

W. Ungváry Renáta képe

Jutka, kérlek minden alkalommal használd a frissítés gombot is, hogy lássuk a szavazatodat!

W. Ungváry Renáta

Megállapítom, hogy az

W. Ungváry Renáta képe

Megállapítom, hogy az elnökség határozatképes.
Az elnökségi ülés összehívása szabályszerű volt. Az elnökség tagjai közül senki sem kérte az elnökségi ülés elektronikus úton történő lefolytatása helyett a személyes ülés megtartását.
Tájékoztatom a résztvevőket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Dr. Kun Judit, alelnököt.

W. Ungváry Renáta

Köszönöm!

W. Ungváry Renáta képe

Köszönöm!

W. Ungváry Renáta

Most ismertetem a tervezett

W. Ungváry Renáta képe

Most ismertetem a tervezett napirendet, és kérem az elnökség tagjait, hogy hozzászólásban jelezzék annak elfogadását.
1. napirendi pont: Tagfelvétel
A legutóbbi elnökségi ülés óta az alábbi személyek kérték felvételüket az Egyesület tagjainak sorába:

Dr. Bangó Márta
Bruncsák Anna
Csák Miléna
Dr. Egerland Mária
Fekete Éva
Ferencziné Baráth Zsuzsanna
Dr. Kemenczeiné Szabó Andrea
Komenda Renáta
Kovács Edit
Dr. Kovács Ildikó Ágnes
Kovács Katalin
Dr. Körözsi- Tóth Ágnes
Munkácsi Miklósné
Pásztor Szidónia
Rákos Piroska
Schimcsig Nóra
Dr. Sztahovits Petra
Takács Lilla
Vargyai Diána Ágota

A tagok felvételéről történő döntés az Alapszabály értelmében az elnökség hatáskörébe tartozik.
2. napirendi pont: Döntés rendkívüli, tisztújító közgyűlés összehívásáról
A jelenlegi elnökség, valamint az IBCLC laktációs szaktanácsadók magyarországi csoportja vezetőjének mandátuma 2014. december 1-jén lejár. Ezért tisztújító közgyűlés összehívása szükséges.

W. Ungváry Renáta

A napirendet elfogadom.

W. Ungváry Renáta képe

A napirendet elfogadom.

W. Ungváry Renáta

A napirendet elfogadom

A napirendet elfogadom

Megállapítom, hogy az

W. Ungváry Renáta képe

Megállapítom, hogy az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat.

W. Ungváry Renáta

Akkor most a napirendi pontok

W. Ungváry Renáta képe

Akkor most a napirendi pontok megtárgyalása és határozathozatal következik.
Kérem az elnökség tagjait, hogy hozzászólásban jelezzék, támogatják-e a következő személyek felvételét az Egyesület tagjainak sorába?
Dr. Bangó Márta
Bruncsák Anna
Csák Miléna
Dr. Egerland Mária
Fekete Éva
Ferencziné Baráth Zsuzsanna
Dr. Kemenczeiné Szabó Andrea
Komenda Renáta
Kovács Edit
Dr. Kovács Ildikó Ágnes
Kovács Katalin
Dr. Körözsi- Tóth Ágnes
Munkácsi Miklósné
Pásztor Szidónia
Rákos Piroska
Schimcsig Nóra
Dr. Sztahovits Petra
Takács Lilla
Vargyai Diána Ágota

W. Ungváry Renáta

Támogatom

Támogatom

Támogatom.

Támogatom.

Támogatom

Támogatom

Támogatom.

W. Ungváry Renáta képe

Támogatom.

W. Ungváry Renáta

Támogatom

Támogatom

Megállapítom, hogy az

W. Ungváry Renáta képe

Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy a következő személyeket felveszi az egyesület tagjainak sorába:
Dr. Bangó Márta
Bruncsák Anna
Csák Miléna
Dr. Egerland Mária
Fekete Éva
Ferencziné Baráth Zsuzsanna
Dr. Kemenczeiné Szabó Andrea
Komenda Renáta
Kovács Edit
Dr. Kovács Ildikó Ágnes
Kovács Katalin
Dr. Körözsi- Tóth Ágnes
Munkácsi Miklósné
Pásztor Szidónia
Rákos Piroska
Schimcsig Nóra
Dr. Sztahovits Petra
Takács Lilla
Vargyai Diána Ágota

W. Ungváry Renáta

A jelenlegi elnökség

W. Ungváry Renáta képe

A jelenlegi elnökség mandátuma, valamint az IBCLC csoport vezetőjének a mandátuma 2014. december 1-jén lejár. Ezért rendkívüli, tisztújító közgyűlés összehívása szükséges.
Javasolom, hogy a közgyűlést 2014. november 28., péntek, 9 órára hívjuk össze az Uzsoki utcai Kórház Tanácstermébe.
Javasolom, hogy a rendkívüli közgyűlés napirendje a következő legyen:
1. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók magyarországi csoportja vezetőjének megválasztása.
2. Az Egyesület elnökségének megválasztása.
Kérem az elnökség tagjait, hogy hozzászólásban jelezzék, elfogadják-e, hogy a rendkívüli, tisztújító közgyűlést a fenti időpontra és helyszínre, az említett két napirendi pont megjelölésével hívjuk össze.

W. Ungváry Renáta

Elfogadom

Elfogadom

Elfogadom a rendkívüli

W. Ungváry Renáta képe

Elfogadom a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét.

W. Ungváry Renáta

Elfogadom a rendkívüli

Elfogadom a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét.

Elfogadom a rendkívüli

Elfogadom a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét.

Elfogadom a rendkívüli

Elfogadom a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét.

Elfogadom a rendkívüli

Elfogadom a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét.

Megállapítom, hogy az

W. Ungváry Renáta képe

Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy 2014. november 28-án 9 órára rendkívüli, tisztújító közgyűlést hív össze az Uzsoki utcai Kórház tanácstermébe, amelynek az elnökség által javasolt napirendje a következő :
1. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók magyarországi csoportja vezetőjének megválasztása.
2. Az Egyesület elnökségének megválasztása.

W. Ungváry Renáta

Az elnökségi ülés

W. Ungváry Renáta képe

Az elnökségi ülés napirendjének végére értünk. Az ülést berekesztem. Mindenkinek köszönöm a részvételt.

W. Ungváry Renáta