A szoptatást támogató szakemberek a keksz ajánlásának visszavonását javasolják

A szoptatást támogató szakemberek a keksz ajánlásának visszavonását javasolják

Válasz az Országos Gyermekegészségügyi Intézet nyilatkozatára A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület sajtóközleményével kapcsolatban

A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület vezetősége sajnálatosnak tartja, hogy a vélemények közeledése helyett a glutén bevezetésének ajánlásával kapcsolatos konfliktus inkább elmérgesedni látszik. Az alábbiakban az OGYEI néhány kijelentésére szeretnénk reagálni.

 1. A konszenzus megbeszélés összehívása a SZTNB nevében történt, de nem a Bizottság kezdeményezésére, és nem a tagok döntése alapján.
 2. Ahogyan azt már többször hangsúlyoztuk: nincs kellő bizonyíték arra, hogy a glutén bevezetésének időpontja befolyással lenne a cöliákia kialakulásának kockázatára. Ezért az ezzel kapcsolatos ajánlást megalapozatlannak és elhamarkodottnak tartjuk, ami teljesen feleslegesen csökkenti a kizárólagos szoptatás időtartamát.
 3. A nyilatkozatnak ez a kitétele: “Ezek alkalmazására történt tehát javaslat, nem hozzátáplálásként, hanem a szoptatás változatlan folytatása mellett. (napi 100 mg-nak megfelelő gluten preventiv célú adása nem is válthat ki étkezést!) A 6 hónapos kor körüli kizárólagos szoptatás fontosságára a megelőzésben a konszenzus dokumentum is utal.” arra enged következtetni, hogy az ajánlást megfogalmazók nincsenek tisztában a kizárólagos szoptatás fogalmával. Az Egészségügyi Minisztériumnak az egészséges csecsemő táplálásáról szóló szakmai protokollja ugyanis a következő definíciókat tartalmazza:“Kizárólagos szoptatás (exclusive breastfeeding): a csecsemő anyatejet- beleértve a saját anya lefejt tejét és idegen női tejet- kap. Ez a definíció megengedi a vitaminok, ásványi anyagok, és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adását, de ezen kívül semmi mást.”

  és

  “Szoptatás kiegészítő táplálással (breastfeeding with complementary foods): anyatej mellett minden egyéb: szolidok (az anyatejen és tápszeren kívüli ételek) vagy nem-humán tej és tápszer adása. Ez a definíció nem tesz különbséget olyan táplálási módok között, amikor az anyatejen kívül csak tápszert, csak nem-humán tejet, csak szilárd és pépes ételeket vagy ezeket különböző kombinációban vagy arányban alkalmazzák. Ugyancsak nem veszi figyelembe, hogy a 24 órás táplálékban milyen az anyatej aránya. Ez a definíció fedi a kevert táplálás fogalmát.”

  illetve

  “Az ESPGHAN a Kiegészítő táplálás (hozzátáplálás, complementary feeding) szempontjából definiál. Ebből az aspektusból a „kiegészítő táplálás” magában foglal valamennyi szolid és folyékony táplálékot, ami nem anyatej, tápszer vagy követő tápszer.”

 4. A csecsemőtáplálási protokollban eredendően és nagyon helyesen ez szerepel a gyümölcsök bevezetésénél: “Ne cukrozzuk, ne adjunk hozzá kekszet, babapiskótát!”
 5. A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga az OGYEI állításával ellentétben nem “laikus civil szervezetek”, hiszen jelenleg ez a két egyesület az, amelyik a laktáció területén legmagasabban képzett, és nemzetközi vizsgát tett szakembereket tömöríti. Az a szó, hogy civil, helytálló, de nem szinonimája a hozzá nem értésnek, hanem inkább a “kereskedelmi érdektől független” kifejezés jellemzi.
 6. Az OGYEI válaszában úgy minősíti kifogásainkat, hogy a véleményünk “szakmailag nem megalapozott különvélemény”. Ez már csak azért is furcsa, mert szó sincs különvéleményről: a szakirodalom elemzése alapján a témával foglalkozó angliai tudományos bizottság ugyanarra a következtetésre jutott, mint mi.
  (http://www.sacn.gov.uk/pdfs/SMCN1101 – Draft SACNOT gluten.pdf)
 7. Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet, az UNICEF, az Academy of Breastfeeding Medicine és más szakmai szervezetek is éppen a közelmúltban erősítették meg a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatással kapcsolatos ajánlásukat, mert a kutatási eredmények alapján továbbra is úgy tartják, hogy ez szolgálja legjobban a csecsemők egészségét.
  Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere (WHO)
  UNICEF UK response to media reports questioning the recommendation to introduce solid food to babies at 6 months
  Undeniable Benefits of Breastfeeding — Support for Evidence-Based International Guidelines (ABM)
  Seeing the bigger picture: evidence to policy to practice (SACN)
  Valóban meg kell-e kezdeni a hozzátáplálást 6 hónapos kor előtt? A La Leche Liga angliai szervezetének válasza a British Medical Journal című orvosi szaklapban 2011 januárjában megjelent cikkre

Mindezek alapján javasoljuk, hogy az elhamarkodott, szakmailag nem megalapozott ajánlást mielőbb vonják vissza, ne várjanak egy évet a felülvizsgálattal.

2011. február 22.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga vezetősége

A SZTNB tagjai elhatárolódnak a keksz ajánlásától

A SZTNB tagjai elhatárolódnak a keksz ajánlásától

Sajtóközlemény, 2011. február 15. – A “Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület – mint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (SZTNB) tagjai – elhatárolódnak az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) által összehívott szakmai testület ajánlásától, amely a gluténnak a csecsemők étrendjébe történő bevezetésével kapcsolatban jelent meg nemrég, mivel azt nem tartják tudományosan megalapozottnak.

Az aláírók egyúttal hangsúlyozzák, hogy az ajánlást megfogalmazó megbeszélést nem a SZTNB hívta össze, és annak eredménye nem tükrözi a Bizottság szakmai véleményét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az UNICEF és számos nemzetközi szakmai szervezet, valamint a magyar Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium egyöntetűen a csecsemők betöltött 6 hónapos korig (180 nap) tartó kizárólagos szoptatását javasolják, amit több ezer tanulmány eredménye indokol, és mert a gyermekek egészségét az szolgálja legjobban, ha 6 hónapos korukig csak szopnak, vagy anyatejet kapnak. A gyermekszegénység kezelése, és az alultápláltság megelőzése céljából a féléves kor után bevezetett táplálék kiválasztása a nemzeti sajátosságokon alapuló, helyben termelt, könnyen hozzáférhető, olcsó nyersanyagokból történjen, miközben a szoptatás folytatódjon még hónapokon keresztül. Ez az ajánlás olyan tudományos bizonyítékok alapján készült, amely a 4-6 hónapos korban történő korai hozzátáplálás veszélyeit is számításba veszi.

Azt azonban, hogy a glutén korai (betöltött 6 hónapos kor előtti) bevezetése bármiféle előnnyel járna a csecsemők, különösen a kizárólagosan szoptatott csecsemők egészségére nézve, a kutatási eredmények nem támasztják alá. Így az OGYEI ajánlása indokolatlanul rövidíti le a kizárólagos szoptatás időtartamát, ami egyúttal a teljes szoptatási időszak hosszát is csökkentheti. Javaslatuk továbbá aláássa a szoptatási arányok növelésében eddig elért eredményeket, és félő, hogy a gyermekek és anyák egészségi állapotának romlásához, valamint az egészségügyi kiadások növekedéséhez vezet. A kizárólagos szoptatás időtartamának, valamint a szoptatás teljes hosszának csökkenése ugyanis kedvezőtlen hatással van mind a gyermekek, mind az anyák egészségére, mert fokozza az akut és krónikus megbetegedések kockázatát.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület honlapján szakirodalmi összefoglaló olvasható a glutén szoptatott csecsemők étrendjébe történő bevezetésével kapcsolatban.

Az Egyesület honlapjáról letölthető az a tájékoztató füzet is, amelyet „Meddig elég az anyatej?” címmel 2010 októberében adtak ki a hozzátáplálásról.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a La Leche Liga Magyarország Egyesület vezetősége

További információ kérhető a 20-455-2313 telefonszámon.