A képzés során elsajátítandó kompetenciák és készségek, megszerezhető tudáselemek és ismeretek

Az alább felsorolt kritériumok meghatározzák és összefoglalják a különleges tudást és képességeket magában foglaló és igénylő laktációs szaktanácsadói feladatokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat.

A végzett laktációs szaktanácsadó

 1. Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is.
 2. Adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, valamint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során.
 3. Ismeri, és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táplálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait.
 4. Birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek mellyel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat.
 5. Támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit. Tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozott döntésükhöz. Mindezek révén a laktációs szaktanácsadó mindig optimális egészségügyi ellátást nyújt.
 6. Elhivatottan szól a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyén, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon.
 7. Ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügyi szakemberekkel folytatott és a csoportos / közösségi oktató-nevelő munkájában.
 8. Ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes a friss kutatási eredményeket, hogy eldönthesse, mely módszereket célszerű a gyakorlatban is alkalmaznia.
 9. Az egészségügyi ellátórendszer részeként tevékenykedik, olyan módon, hogy szükség esetén klienseit továbbküldi a megfelelő egészségügyi szakemberhez, illetve támogató szervezethez irányítja.
 10. Klienseivel végzett munkáját megfelelő módon, pontosan dokumentálja.
 11. A szakma Szakmai viselkedési kódexe alapján végzi munkáját, valamint a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően. A munkája és annak körülményei megfelelnek a higiénés elvárásoknak.
 12. Ismeri és betartja az Egészségügyi Világszervezet „Anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódex”-ének előírásait.
 13. Szakmai tudásának karbantartása és fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Végzettségét a megadott időszakonként megújítja, érvényes működési engedély nélkül nem tevékenykedik.

A képzés során megszerezhető tudáselemek és ismeretek

A szoptatott csecsemő és a csecsemő családjának segítéséhez az alábbi témakörökből szerzett további ismereteket, melyeket munkája során integráltan alkalmazni is képes:

 • A tanácsadás pszichológiája és pedagógiája
 • Rendszerszemlélet a laktáció támogatásában
 • Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei
 • A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai
 • A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései
 • A laktáció biológiai alapjai
 • Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • Hivatásetika
 • Nemzetközi állásfoglalások ismerete
 • Laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai
 • Kutatási eredmények elemzése