Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Németh László u. 19.) elnökségi ülést tart

2015. január 16-án 9 órakor

Helyszín: SE NET, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A napirendi pontok a következők:

  1. Az LLL szoptatási tanácsadók önkéntes szoptatási segítőként való elismerése
    Az LLL szoptatási tanácsadó jelöltek kiválasztásakor nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelniük mind a személyes adottságokra, a kommunikáció módjára, mind a személyes tapasztalatokra vonatkozóan, majd pedig mélyreható felkészítésen vesznek részt, mielőtt tanácsadóként akkreditálják őket. Ennélfogva elméleti tudásuk és gyakorlati készségeik megfelelnek az Egyesület önkéntes szoptatási segítő oklevelének megszerzéséhez szükséges feltételeknek, sőt meghaladják azokat. Felmerült az igény, hogy az LLL szoptatási tanácsadók az Egyesületben előírt 80 órányi tanfolyam elvégzése nélkül megkaphassák az „önkéntes szoptatási segítő” oklevelet. Ennek feltételeiről és módjáról kell döntést hozni.
  2. Tagfelvétel
    Határozat hozatal azoknak a felvételéről, akik a legutóbbi elnökségi ülés óta kérték felvételüket az Egyesület tagjainak sorába.

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Pomáz, 2015. január 12.

W. Ungváry Renáta, elnök